EU
Repertuar Kup bilet

Projekt Butterfly

To projekt współpracy międzynarodowej służący zwiększeniu świadomości ekologicznej w tworzeniu opery i  wypracowaniu nowego podejścia do zrównoważonego rozwoju w teatrach operowych poprzez rozpoznanie nowych przyjaznych środowisku praktyk związanych z produkcją, sceniczną prezentacją i promocją opery.

Projekt  obejmuje pełny proces współtworzenia i koprodukcji zrównoważonej trzyaktowej opery - od jej zamówienia po obecność publiczności i późniejsze rozpowszechnianie sprawdzonych praktyk zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania młodych odbiorców w cały proces.

Sezon 2023-2024 to pierwszy etap działań:

- ogłoszenie konkursu dla kompozytorów i wybór librecistów nowego dzieła operowego (nabór zgłoszeń kompozytorskich skończył się 17 września 2023 r. - o rozstrzygnięciu więcej w aktualności poniżej);

- współpraca z partnerami lokalnymi w Modenie, Gdańsku i Helsinkach, w tym warsztaty dla licealistów i wypracowanie ich pomysłów na tematy dla nowej opery wokół wybranego żywiołu (Gdańsk - woda, Modena - ziemia, Helsinki - powietrze);

- namysł nad ekologicznymi praktykami przy tworzeniu (np. koncept “Theatre green book”, “zielonych praktyk’, nowych technologii w teatrze jak AR (rozszerzona rzeczywistość) i VR (wirtualna rzeczywistość)) i odbiorze spektakli operowych;

- rezydencja artystyczna kompozytorów i librecistów nowego dzieła w Gdańsku, w maju 2024 r.

Partnerzy projektu:

Fondazione Teatro Comunale w Modenie, Opera Bałtycka w Gdańsku, Opera Box w Helsinkach, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenisible (AESS), Heimspiel GmbH, Culture & Media Agency Europe.

Partnerzy lokalni: VI Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku nr 6, Gdańska Fundacja Wody.

Czas realizacji: 2023-2026

Więcej o projekcie:

Zapraszamy do śledzenia aktualności na profilach projektu w mediach społecznościowych:

FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090965485383
INSTAGRAM
www.instagram.com/projectbutterfly_eu

Rezydencja Project Butterfly w Operze

Libreciści, kompozytorzy i opiekunowie projektu z Teatro Comunale di Modena, Opera BOX Helsinki oraz partnerzy Project Butterfly EU z Culture & Media Agency Europe "CUMEDIAE", AESS Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile oraz HEIMSPIEL GmbH pracowali nad wspólną ekooperą i zrównoważonym rozwojem teatrów podczas rezydencji w Gdańsku od 28 do 30 maja.

Kompozytorzy wybrani

Marco Attura (Włochy), Paavo Korpijaakko (Finlandia) oraz Beniamin Baczewski (Polska) wybrani na kompozytorów poszczególnych aktów zrównoważonej opery.

Więcej o kompozytorach na stronie WWW projektu i na profilu FB.

Zamówienie kompozytorskie

Kompozytorzy poszukiwani do współorganizowanej, międzynarodowej inicjatywy opery zrównoważonej.

Projekt Butterfly został dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej KREATYWNA EUROPA. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury-państwowego funduszu celowego.