EU
Repertuar Kup bilet

Kultura inspirująca

Opera uzyskała dofinansowanie dwóch projektów w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura inspirująca”, którego celem jest promocja kultury polskiej i jej wartościowych osiągnięć za granicą.

W ramach dofinansowanych projektów będziemy gościć delegację z Dance Brno Festival oraz Klaipeda State Music Theater, a w 2025 roku spektakl „Król Roger” zostanie pokazany na scenie kłajpedzkiego teatru.

"Wizyta studyjna z Brna" to projekt zawiązywania współpracy międzynarodowej, mający na celu popularyzację działań Opery Bałtyckiej za granicą - w Czechach. Pierwszym z etapów był przyjazd przedstawicieli czeskich mediów i serwisów branżowych dotyczących wydarzeń kulturalnych na premierę baletu "Coppélia", by zaprezentować potencjał artystyczny zespołu baletu Opery Bałtyckiej.

Podczas kolejnego etapu będziemy gościć delegację naszego czeskiego partnera - Teatru Narodowego w Brnie, organizatora Dance Brno Festival. Festiwal jest prestiżowym wydarzeniem o randze międzynarodowej, które prezentuje dokonania czeskich i zagranicznych zespołów baletowych.

Partnerzy Projektu: Dance Brno Festival, Instytut Polski w Pradze.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura inspirująca.
CZ: Spolufinancováno ministrem kultury a národního dědictví v rámci programu Inspirativní kultura.

"Król Roger w Kłajpedzie" oparty jest na współpracy dwóch nadbałtyckich teatrów: Kłaipeda State Music Theater i Opery Bałtyckiej w Gdańsku. W ramach współpracy odbędzie się wizyta studyjna litewskich partnerów w Gdańsku, w ramach której omawiane będą możliwości techniczne obu scen jak i możliwe sposoby promocji spektaklu. W 2025 roku "Król Roger" Karola Szymanowskiego zostanie wystawiony na scenie kłajpedzkiego teatru.

Partner: Klaipeda State Music Theater, Instytut Polski w Wilnie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura inspirująca".
LT: Finansuojama Lenkijos Respublikos Kultūros ir tautinio paveldo ministerijos lėšomis pagal programą "‚Įkvepianti kultūra".