Opera Bałtycka

wersja dla słabowidzących

Chór

Chór Opery Bałtyckiej został powołany do życia wraz z instytucją, tj. w roku 1950. Podobnie, jak zespół orkiestry, także i Chór musiał i musi wykonywać muzykę różnych stylów i epok - od Purcella po Strawińskiego i Brittena. Niezależnie od zmieniającej się liczby członków, zespół spotykał się z uznaniem krytyki krajowej i zagranicznej, która zawsze podkreślała moc brzmienia zespołu, nawet przy pomniejszonym składzie. W ostatnich latach Chór OB zbierał pochwały za udział w takich produkcjach, jak Fidelio Beethovena, Tannhauser Wagnera, Norma Belliniego, Faust Gounoda  czy Ernani, Lombardczycy, Dwaj Foscariusze, Rigoletto i Luisa Millera Verdiego. Chór często prezentuje się także podczas koncertów. Od 2018 roku kierowniczką zespołu jest Agnieszka Długołęcka.

 • Soprany

  Magdalena Babińska-Kurek

  Anna Banaszuk

  Katarzyna Grajewska

  Lilianna Kamińska

  Grażyna Kaplińska

  Zofia Kotlicka-Wiesztordt

  Kamila Nehrebecka

  Anna Osior

  Marzena Ostryńska

  Elina Storozhuk

  Anna Szczukowska

  Zoia Rozhok

  Mezzosoprany

  Agata Hoppe

  Zuzanna Kassak

  Magdalena Nanowska

  Jadwiga Ratajczyk

  Marta Szamal

  Alty

  Franciszka Adamus

  Marta Jundziłł

  Izabela Kester

  Alina Robak

  Joanna Rudnicka

  Paulina Wilczyńska

  Tenory

  Krzysztof Brzozowski

  Paweł Faust

  Marcin Filar

  Krzysztof Rzeszutek

  Artem Storozhuk

  Wojciech Winnicki

  Witalij Wydra

  Bartosz Żołubak

  Barytony

  Wojciech Dowgiałło

  Leszek Kruk

  Jan Kurek

  Rafał Sambor

  Mateusz Trepkowski

  Basy

  Jacek Jasman

  Wojciech Jurga

  Paweł Klemens

  Adam Siebiera