EU
Repertuar Kup bilet

Goście z kłajpedzkiego teatru w Operze

Laima Vilimiene, dyrektor naczelna Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Państwowego Teatru Muzycznego w Kłajpedzie), Audrone Juozauskaite, zastępczyni dyrektorki ds. artystycznych oraz Aivaras Tarvydas, dyrektor techniczny byli naszymi gości w związku z wystawieniem naszej inscenizacji "Króla Rogera" w teatrze w Kłajpedzie w 2025 r. Będzie to możliwie dzięki projektowi "Kultura inspirująca".
Goście przyglądali się naszym rozwiązaniom scenograficznym w operze Szymanowskiego. Omawiali m.in. sprawy oświetlenia i montażu scenicznego.
Przedstawiciele kłajpedzkiego teatru zwiedzili również wystawę poświęconą zrywowi solidarnościowemu w Europejskie Centrum Solidarności.

Wizytę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura inspirująca".
Dalinai finansuoja Kultūros ir tautinio paveldo ministras pagal programą „Įkvepianti kultūra“.

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP