zamknij

Spotkanie organizacyjne szkoły tańca Bałtyckiego Teatru Tańca

08-09-2015

 Informujemy, iż zebranie organizacyjne i zapisy do szkoły tańca Bałtyckiego Teatru Tańca odbędą się 21 września (poniedziałek) w budynku Opery Bałtyckiej (wejście od ul. Towarowej) w dużej sali baletowej, grupy dziecięce i młodzieżowe o godz. 17:30 oraz dorośli o godz. 18:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

zamknij
drukuj

Ludzie


Pion techniczny

kierownik pionu technicznego
Adam Jabłonowski

kierownik działu biuro techniczne
Katarzyna Wilewska
 
sekcja zaopatrzenia
kierownik
Zbigniew Ratajczyk
zaopatrzeniowiec
Aleksander Rybicki

specjalista ds. informatyki
Marek Malinowski
 
dział scena
kierownik

Sebastian Ćwikła
 
sekcja rekwizytorska
kierownik
Mirosława A. Adamczyk
rekwizytor
Mirosława Adamczyk
 
sekcja charakteryzatorska
kierownik
Bernadeta Nirewicz
charakteryzatorka
Patrycja Gębka
 
sekcja garderobianych
kierownik
Grażyna Wiśniewska
garderobiane
Barbara Leśniewska (brygadzistka)
Joanna Barańska
Lila Białecka
Grażyna Gajewska
Danuta Górska

sekcja oświetlenia
kierownik
Piotr Miszkiewicz
operatorzy nastawni oświetleniowej
Tomasz Czerwionke
oświetleniowcy
Jarosław Borowiak
Andrzej Borucki
Łukasz Lenga
 
sekcja multimedialna
kierownik
Michał Lewandowski
operator urządzeń multimedialnych
Piotr Jedziński
 
sekcja akustyczna
kierownik
Marcin Dąbrowski
operator urządzeń akustycznych
Michał Filipiak
 
sekcja montażystów
mistrz sceny
Krzysztof Materny
brygadziści
Sławomir Machtelewski
Dariusz Tyrała
montażyści
Adam Czernecki
Oliwier Ćwikła
Artur Dąbrowski
Krzysztof  Dolny
Dariusz Klichowski
Mariusz Kolman
Patryk Plath
Michał Szczukowski
kurtyniarze - tapicerzy
Michał Guza
Adam Jałoszyński
 
dział produkcji scenicznych
kierownik
Hanna Szymczak
specjalista
Maksym Kohyt
Monika Ostrowska

pracownia krawiecko-modystyczna
kierownik
Teresa Biegalska
krawcowe
Katarzyna Grenda
Dorota Jarząbek-Rabant
Krystyna Lewińska
modystka
Katarzyna Marchewicz
 
pracownia szewska
Izabela Pytloch
Jerzy Karłowicz

 
dział eksploatacji i inwestycji
kierownik
Marian Rębała

grupa konserwacyjno-remontowa
Benedykt Sturmowski (brygadzista)
Jurek Jaworski
Mirosław Pepliński
konserwatorzy - malarnia
Danuta Kopernik - Forycka (brygadzistka)
Marian Sputo

sekcja energetyczna
Robert Krawczyk (kierownik)
Grzegorz Siek (brygadzista)
Arkadiusz Kiciak
Henryk Liedke
Andrzej Pokrywko
 

dział administracyjno-gospodarczy
kierownik

Marzena Swaciak
starszy referent
Grażyna Michalska

sprzątaczki

Joanna Banasiak
Aleksandra Herstowska
Bożena Miler
Barbara Piejek
Danuta Wróblewska
Grażyna Wróblewska
Helena Zdybel

pracownicy gospodarczy
Andrzej Bolda
Adam Roznerski
 
woźny
Jacek Prokopek
 
sekcja ppoż.
kierownik
Sylwester Gralak
technik przeciwpożarowy
Norbert Kroll
strażacy
Zbigniew Jończyk
Piotr Zaczyński